الفبا – علیرضا صابر : نکته مهمی که در حوزه استفاده شرکت‌های بیمه از اینشورتک وجود دارد، عجله برخی از شرکت‌ها در همکاری با استارتاپ‌ها و راه‌اندازی فرایندهای بیمه‌گری مبتنی بر ابزارهای فناوری اطلاعات است.

به گزارش الفبا، برخی شرکت‌های بیمه در مدت زمان بسیار کوتاهی چندین نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته‌اند که این موضوع باعث می‌شود انجام یا عدم انجام مطالعات امکان سنجی، برآوردهای مالی و سودآوری حاصل از این نوآوری‌ها و مسائلی از این قبیل، محل تشکیک باشد.

اینشورتک می‌خواهد فناوری را وارد بیمه کند و صنعت بیمه را با استارت آپ پیوند بزند. اینشورتک از ترکیب دو کلمه بیمه و فناوری، تشکیل شده است و به نوآوری‌های فناوری در صنعت بیمه گفته می‌شود.

ورود احساسات و تحت تاثیر جو هیجانی قرار گرفتن، هم از بعد حقوق بیمه گذار و هم از لحاظ منافع شرکت‌های بیمه، می‌تواند خطرناک باشد.

نبود متولی مشخص در بیمه مرکزی برای حوزه فناوری‌های بیمه مشکل ساز است.

بخش‌های مختلف نهاد ناظر در حال نظارت استارتاپ‌ها و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها هستند که این موضوع علاوه بر سردرگمی شرکت‌های بیمه گر و استارتاپ‌ها، می‌تواند موجب موازی‌کاری و اقدامات جزیره‌ای و در نهایت منجر به اتلاف منابع شود.

اقدام مثبتی که در این نهاد صورت گرفته است، تشکیل کمیته یا کار گروه اینشورتک است. اگر تعداد افکار در آن موجب چند شاخگی و انحراف از اهداف نشود، اقدامی رو به جلو محسوب می‌شود.

نهادهای غیر بیمه‌ای مانند وزارت صمت و فاوا در این حوزه مسئولیت دارند. لازم است هماهنگی لازم در این نهادها با بیمه مرکزی وجود داشته باشد.

اخیراً پژوهشی پیرامون تجربیات فناوری‌های بیمه در جهان منتشر شده که در آن علاوه بر بیان وضعیت کلان این حوزه، زمینه‌های فعالیت، فناوری‌ها و مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری بیمه معرفی شده است و نمونه‌ها و مطالعات موردی در انواع رشته‌های بیمه‌ای بیان شده‌اند.