الفبا : دکتر جواد نوفرستی، کارشناس انرژی و مدیر عامل انجمن جامعه ایمن، با تاکید بر این که بی عدالتی محض در توزیع یارانه های پنهان انرژی وجود دارد، گفت: روش کنونی توزیع یارانه انرژی به هیچ وجه عادلانه نیست ؛ چون یارانه پنهان خانواده پر مصرف اقلیم غیر گرمسیر مثل تهران ۷ برابر خانواده کم مصرف است.

دکتر جواد نوفرستی در گفتگو با الفبا، با بیان این که این وضعیت توزیع یارانه پنهان، نوعی خیانت به بیت المال متعلق به ۸۰ میلیون نفر است، افزود: همه ایرانیان اعم از فقیر و غنی و کم مصرف و پرمصرف، از یک میزان یارانه (نقدی+پنهان) انرژی باید بهرمند شوند. به جای حذف یارانه نقدی، “یارانه پنهان پر مصرف ها” را حذف کنید که رقم آن چند برابر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی است.

وی ادامه داد: دولت خوشحال است که یارانه نقدی چند میلیون نفر را حذف کرده، درحالی که اگر درک می کنند و بلدند و می توانند یارانه نقدی آن ها را بدهند، به جایش یارانه پنهانشان را حذف کنند.

به گفته وی ساختار تعرفه های برق به دلیل برداشت یارانه تولید برق از جیب کم مصرفها به نفع ۲۰ درصد پر مصرف هاست و برای حل این معضل، ۲۰ درصد مشترکین که مصرف کننده ۴۲درصد برق خانگی و عامل اصلی خاموشی ها هستند، هزینه مازاد مصرف خود را بپردازند.

این کارشناس انرژی با بیان این که افزایش جهشی نرخ حامل های انرژی برای همه گروه ها، مانند پیشنهاد رد شده افزایش ۵۰ درصد قیمت بنزین، و ثبات نرخ حامل های انرژی، هر دو اشتباه محض است، تصریح کرد : عدم افزایش نرخ حامل های انرژی نیز به نفع و صلاح مردم نیست. تنها راهکار هم افزایش نرخ ها نیست، بلکه بسته سیاستی – حمایتی قیمتی و غیر قیمتی لازم دارد که البته برای تحقق آن راهکار هست و اراده لازم است.

دکتر نوفرستی با تاکید بر این که تحقق این کار برای متولیان امر اگر اراده کنند، بسیار آسان است، افزود: اساساً این عبارت که از ۳ دهک بگیرند و به ۷۰درصد جامعه بدهند، جالب نیست ؛ انگار صدقه دادن از جیب ۳ دهک بالاست، در حالی که اگر مفهوم یارانه پنهان را درک نمایند و صرفاً تعرفه ۳ رده پر مصرف را جهشی رشد دهند و آزاد کنند، نیازی به حذف یارانه نقدی اینها نیست. یارانه نقدی در مقایسه با یارانه پنهان، عددی حساب نمی شود.