الفبا-صلاحیت حرفه ای مدیران دو شرکت بیمه رازی و آرمان توسط بیمه مرکزی تایید شد.

بنا به اعلام رئیس بیمه مرکزی، صلاحیت حرفه ای امیرحسن کرمی برای احراز پست مدیریت شرکت بیمه آرمان و سعادت فراقی برای ثبت مدیریت بیمه های مهندسی بیمه رازی به تایید بیمه مرکزی رسید و به شرکت یاد شدع ابلاغ شد.