الفبا : رئیس کمیسیون اصل۹۰ اعلام کرد شکایت مردم از خودرو سازان افزایش پیدا کرده و در صورت ادامه این روند پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم کرد.

به گزارش الفبا، وی افزود : کسانی که خودرو خریدند، اما تا به امروز به دلیل نوسانات بازار خودرو خود را تحویل نگرفتند و یا افرادی که خودرو مدنظرشان را تحویل گرفتند، اما کیفیت آن پایین بود و با استاندارهای لازم سنخیت نداشته است از شرکت‌های خودروسازی شکایت کردند.

موضوع عدم ایفای تعهدات خودروسازان به خریدارانی که خودرو پیش خرید نموده‌اند و در پی آن افزایش سرسام آور نرخ‌های جدید خودرو باعث نگرانی روزافزون مشتریان شرکت‌های خودروساز و افزایش حجم شکایت‌های آنان شده است.