الفبا: دیوان محاسبات طی گزارشی اعلام کرده است وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشورمنابع صندوق توسعه ملی را در سال ۹۶صرف امور جاری کرده اند.

 

صرف منابع صندوق توسعه ملی برای اموری مثل خرید ملزومات اداری و تهیه بلیت هواپیما نادیده گرفتن الفبای توسعه ملی است و مغایر با ضوابط است .

خبر گزاری فارس طی گزارشی که بر اساس تفریغ بودجه سال ۹۶دیوان محاسبات کشورتایید شده است اعلام کرد:طبق قانون تفریغ بودجه که دیوان محاسبات سالانه بابررسی حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه های دولتی تهیه می کند، مشخص شد که وزارت جهاد کشاورزی به جای آنکه مطابق قانون بودجه خود منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی را در قالب کمک های فنی و اعتباری در بازسازی قنوات و روش های نوین آبیاری و کم فشار به کار گیرد،

بخشی از این منابع را برای خرید بلیت هواپیما ،خرید اثاثیه اداری و حق الزحمه کارکنان مدیریت سبز صرف کرده است .

همچنین شرکت مادر تخصصی سلامتی آب و فاضلا کشور نیز ۹۲میلیارد ۳۸۴میلیون ریال اعتبارات دریافتی را صرف خرید ملزومات اداری نموده است.

اصرار دولت به برداشت از صندوق توسعه ملی، ساده ترین اقدام برای تامین منابع مورد نیاز است که  تقاضای اخیر دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در مورد خسارات سیل از آن جمله است.البته همانطور که می دانیم این برداشت از صندوق ابتدا منوط به استفاده از سایر مراحل قانونی شد و اعلام گردید در صورت نیاز با رعایت مجاز است.