الفبا:بیمه گران اروپایی در استفاده از ظرفیتهای لویدز در آمارهای مربوط به سنجش تغییر در پرداخت سالانه حق بیمه حوادث فاجعه بار تردید دارند.

 

به گزارش الفبا به نقل از سایت خبری افق بیمه ، شاخص های آماری نسبت حق بیمه به خسارتهای مورد پوشش باوجود خسارتهای عمده حوادث طبیعی در سال ۲۰۱۸و تجمیع خسارتهای عمده این بخش در سالهای گذشته تنها ۱٫۱ درصد افزایش نشان می دهد که این امر ظرفیتهای استفاده از لویدز را با تردید روبرو کرده است.

اگرچه تمدید بیمه نامه ها درسال ۲۰۱۸ بدون دغدغه صورت گرفته است اما فضای چالش برانگیزی برای برخی از بخش ها نسبت به سال گذشته وجود دارد که صنعت بیمه درحال یافتن پاسخ چالشهای مربوط به دقت در قیمت گذاری است.به نظر می رسد تعدیل افراطی در آمارها باعث تردید بیمه گران شده است.

گفتنی است سال ۲۰۱۸ از نظر خسارت حوادث فاجعه بار مرتبه چهارم را داشته است ، با این وجود اثرات محدود بر نرخ های اموال در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکا دیده می شود که حکایت از تعدیل آمارها از نظر بیمه گران دارد.