سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام نمود: حدود ۴۵٪؜ تصادفات عابرین پیاده در سه ماهه اول سال جاری در محورهای بزرگراهی شهر تهران بوقوع پیوسته است.

به گزارش الفبا سرهنگ مومنی گفت: با توجه به سرعت وسایل نقلیه در محورهای بزرگراهی اکثریت تصادفات برخورد با عابر متاسفانه عابرین پیاده در اثر شدت ضربه در صحنه حادثه فوت نمودند .

با بررسی آمار حدود نیمی از تصادفات عابرین در محورهای بزرگراهی در ساعات ٢٠:٠٠ الی ٢۴:٠٠ میباشد .
١۵ درصد تصادفات عابرین محورهای بزرگراهی مربوط به افرادی است که در سطح معابر مشغول فعالیت و خدمت رسانی هستند میباشد.
سرهنگ مومنی در جهت کاهش حوادث رانندگی توصیه نمود:

عابرین پیاده از توقف و ایستادن در محورهای بزرگراهی خودداری نمایند و در صورت عبور از عرض بزرگراه از پل های هوایی منصوبه استفاده نمایند .در ساعات شب از محلهایی که دارای روشنایی کافی میباشد عبور نمایند و همچنین از لباس روشن به جهت بهتر دیده شدن توسط وسایل نقلیه استفاده نمایند .

رانندگان عزیز همیشه با سرعت مطمئنه در سطح معابر حرکت نمایند سرعتی که در صورت وقوع خطر بتوانند به راحتی وسیله نقلیه خود را کنترل نمایند و از وقوع حادثه جلوگیری نمایند .

پیمانکاران و افرادی که در سطح معابر بزرگراهی فعالیت و خدمات رسانی میکنند در فاصله مناسب از علائم هشدار دهنده به جهت آگاهی رانندگان استفاده نمایند کارگران از لباس و جلیقه شبرنگ استفاده نمایند . نظافت معابر بزرگراهی توسط ماشین های جاروب (بصورت مکانیزه)صورت گیرد .
سرهنگ مومنی اظهار امیدواری نمود با رعایت قوانین و مقررات توسط کاربران ترافیک شاهد کاهش حوادث رانندگی در سطح معابر شهر تهران باشیم .