الفبا: گزارش آماری جدید وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می دهد حضور گردشگران ایرانی در ترکیه در سپتامبر ۲۰۱۸ و در مقایسه به سپتامبر ۲۰۱۷ به نصف رسیده است. 

به گزارش الفبا، در این ماه تعداد ۱۷۰ هزار و ۶۸۷ گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کرده‌اند؛ درحالیکه این رقم در سپتامبر سال گذشته ۳۳۶ هزار و ۵۶۲ گردشگر بود.

به این ترتیب حضور گردشگران ایرانی در ترکیه در سپتامبر ۲۰۱۸ و در مقایسه با رقم مربوط به سپتامبر ۲۰۱۷ به نصف رسیده است.