الفبا: احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران دستاوردهای چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته به UNWTO را که در همدان برگزار شد در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری تخصصی گردشگری “الفبا ” تشریح کرد.

وی گفت: اصولاً یک جنبه از رویدادهای بین المللی  نشان از قابلیت های میزبان دارد که باید به عنوان یک ابزار کارآمد در معرفی ظرفیت های هر صنعت مورد بهره برداری قرار گیرد. اصغری افزود :بخش خصوصی همواره به عنوان بخش پیشران می تواند در جذب ظرفیت های بین المللی فعال شود و این موضوع در حوزه اتاق های بازرگانی و اتصال آن به کمیته جهانی اتاق های بازرگانی واجد یک گفتمان بین المللی است که کمیسیون گردشگری در این تعاملات به ویژه با همکاری سازمان گردشگری همواره در صدد بهره گیری از این ظرفیت هاست.

وی با اشاره به اظهارات میگوئل مندز رییس هیئت مدیره اعضای وابسته به سازمان جهانی گردشگری در چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته به UNWTO که در همدان برگزار شد، گفت: خوشبختانه تا کنون ۵۴۰ شرکت و دانشگاه عضواین سازمان هستند که در سند تنظیمی این سازمان جهانی خط مشی سازمان های وابسته و درجه مشارکت اعضای آن اشاره شده است.

لذا مطابق این سند هر نهاد و فعالی در صنعت توریسی می تواند روابط دو جانبه داشته باشد و روابط خود را پی گیری نماید. بنابر این لازم است با اجرایی شدن این سند و ابزارهای ارتباطی آن بتوانیم در خدمت و همراهی با سازمان میراث فرهنگی، هرچه بیشتر بخش خصوصی را با مشوق های لازم به سمت صنعت توریسم و سرمایه گزاری بهینه در آن جذب نماییم.

وی افزود: اگرچه این اتفاق به شکل موثری صورت گرفته است و ظرفیت های دیپلماسی عمومی ،جاذبه های گردشگری ایران، خصلت های بی بدیل مهمان نوازی ایرانی و تنوع آب و هوایی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر تمایل گردشگری خارجی را افزایش داده است اما لازم است بخش خصوصی  از ابزارهای خود در معرفی صنعت توریسم و هزینه های اندک سفر به ایران نیز نهایت بهره را ببرند.

اصغری خاطر نشان کرد برای فعالان گردشگری بخش خصوصی کشور توجه به تلاش سازمان جهانی گردشگری برای آگاه کردن و ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری یک فرصت مناسب است.به ویژه آنکه هیات مدیره اعضای وابسته به سازمان جهانی گردشگری هدف مهم این سازمان را ارایه تصویر و شمایی از خود که مبتنی برفعالیت های بخش خصوصی است اعلام می نمایند.

وی گفت چنین رویکردی می تواند فارغ از حساسیت های سیاسی راهکار مهمی برای اجرای پروژه های صنعت توریسم باشد که از موضوع تحریم ها فاصله بگیرد و منویات سازمان گردشگری و اقتصاد ملی را نیز تامین نماید.

رییس کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران در این گفتگو اظهار داشت: طی سال جاری  رویداد های بزرگ بین المللی را در ایران شاهد بوده ایم که توانسته است به هم افزایی تجارب داخلی و خارجی موثر باشد و همانطور که معاون رییس جمهور در سازمان گردشگری بیان کردند ،این امر در توسعه پایدار وبهره وری اقتصادی،توسعه و عدالت اجتماعی و انتقال اشتغال پایدار بسیار اثر بخش بئده است.

با این همه لازم است ظرفیت های انبوه دیگر در این صنعت نیز فعال شوند.