الفبا: جنگلهای زاگرس مرکزی و منابع طبیعی استانهای جنوبی کشور در معرض تهدید جدی آتش سوزی قرار دارد .

به گزارش الفبا، تا یک ماه دیگر که رویش گیاهان خودرو به صورت یکپارچه تمامی دشت ها و کوههای زاگرس مرکزی را فرا می گیرد، تهدید جدی آتش سوزی برای جنگلهای بلوط در این مناطق بسیار محتمل است . تا ۳۰ روز آینده با خشک شدن این گیاهان که هم اکنون به ارتفاع یک متر رسیده اند، بزرگترین خطر منابع طبیعی کشور که اغلب توسط گردشگران آماتور در دامان طبیعت در کمین است، خطر آتش سوزی است .

واجب است با توجه به ارزش فوق العاده منابع طبیعی کشورمان و جلوگیری از وقوع فجایع جبران ناپذیر، از هم اکنون فرهنگ سازی و آموزش و اطلاع رسانی در گروهها در خصوص نحوه ورود به طبیعت و خروج از آن فراگیر شود. شاید حتی یک بطری شکسته شیشه ای و یا یک بطری آب معدنی با چندین قطره آب موجود در آن می تواند نور خورشید را متمرکز و ایجاد آتش سوزی نماید .

بیایید با اطلاع رسانی محافظان و میراث بانان شایسته ای برای منابع ملی سرزمین مادریمان باشیم.