الفبا: علی صالحی نژاد مدیرعامل بیمه ملت از توافق با سازمان بورس و اوراق بهادار بر عرضه اوراق بیمه های عمر و زندگی در بازار سرمایه خبر داد .

 

به گزارش الفبا، به نقل از ریسک نیوز عصرروز گذشته شاپورمحمدی،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضوردرغرفه بیمه ملت در دوازدهمین نمایشگاه فاینکس با علی صلاحی نژاد،مدیرعامل بیمه ملت دیدارکرد.

در این دیدار دو طرف بر عرضه اوراق بیمه های عمر و زندگی در بازار سرمایه به توافق اولیه رسیدند.