توافق “سوئیس ری ” و “بی ام و”

الفباخبر: مشارکت جدید بین شرکت غول بیمه اتکائی، سوئیس ری و گروه چندملیتی بی ام برای تعیین حق بیمه بر اساس ویژگی فنی وسیله نقلیه اخیراً توسط هر دو شرکت اعلام عمومی شد.

 

به گزارش الفباخبر،به نقل از نشریه تازه های ایران وجهان این اقدام با هدف به کارگیری سیستم های همیار راننده به منظور محاسبه حق بیمه خودرو با نرخ کمتر صورت پذیرفته است،
، با این مشارکت ، بی ام و امیدوار است، سطح پیشرفت سیستم های امن همیار راننده را با هدف ارائه پیشنهادی جذ اب برای مشتریان جدید خود با حق بیمه ی کم تر، افزایش دهد.
در همین راستا، شرکت سوئیس ری، این مشارکت را یک فرصت تازه برای عرضه نوآوری در بخش اتکائی که درحال تحول است، می بیند. این درحالی است که رانندگی خودکار و سیستم های امنیتی متصل، موانع جدیدی برای بیمه گران و بخش اتکائی محسوب می شوند.
مدیر عامل بیمه اتکائی سوئیس ری اظهار داشت : فضای اتومبیل در حال تغییر است و ما در سوئیس ری می خواهیم در بخش بیمه خودرو تحول ایجاد نماییم.و خوشنود هستیم که گروه بی ام و را به عنوان شریک خود انتخاب نموده ایم. وی افزود برای بیمه گران، ارزیابی مستمر تمامی ویژگی های امنیتی او ای ام یا همان تولیدکننده اصلی تجهیزات و اثر آن بر تناوب و شدت تصادفات، بسیار سخت و طاقت فرسا است.
اوخاطرنشان کرد : با تجمیع توان مان، توانسته ایم به صورت مشترک، یک نمره مقیاس ریسک طراحی کنیم که در ارزیابی ریسک وسایل نقلیه خودبر به کار بسته و به مشتریان کمک کنیم، بسته محصول خود را بر این اساس انتخاب نمایند
توماس ویتیگ رئیس خدمات مالی گروه بی ام و اظهار می دارد ما همواره در گروه بی ام و بر مشتری خود تمرکز داریم. به همین دلیل، به همراه سوئیس ری، یک راهکار ارائه داده ایم که به بیمه گران پایه کمک می کند تا حق بیمه را بر اساس ارزیابی ویژگی های فنی هر وسیله نقلیه محاسبه نمایند
وی افزود :مشتریان ما از یک مزیت دوسویه بهره مند می شوندتا از یک طرف، یک امنیت مضاعف و سیستم های هوشمند خواهند داشت و از طرف دیگر یک کاهش در نرخ حق بیمه را تجربه خواهند نمود .

منبع: ری انشورنس،