الفبا : مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت هر نیازی که از سمت شهرداری‌ اعلام شود آن را تأمین خواهیم کرد. با توزیع صد هزار حلقه لاستیک با نرخ ارزانتر نسبت به نرخ بازار این محصولات، تقریباً ۴ میلیارد تومان به سود جیب راننده کار شده است.

به گزارش الفبا، مرتضی ضامنی اضافه کرد : در خصوص محصولات دیگری چون روغن موتور نیز به درخواست شهرداری‌ جمع شده است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال روغن را نیز توزیع کنیم.