الفبا: رئیس کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی در گفت و گو با خبرنگاران توضیحاتی درباره نرخ سود و مالیات بانکها اعلام کرد.

 

به گزارش الفبا کورش پرویزیان که پیشتر از ۱۰برابر شدن تشخیص مالیات بر عملکرد بانکها خبر داده بود درباره مبنای قانون شناسایی این نوع مالیات اظهار داشت: قانونی در این زمینه وجود ندارد حتی نمی توان آن را مالیات بر عایدی دانست زیرا درآمد آن مربوط به بانک ها نیست بلکه سود پرداختی به سپرده گذار است.
وی تاکید کرد: هزینه بانک ها به قدری بالاست که حق الوکاله ای برای آنها نمی ماند که بخواهند از محل آن به سپره گذاران سود بپردازند.
پرویزیان از مکاتبه با رییس سازمان مالیاتی، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکل پیش آمده خبر داد و گفت: از این مسئولان خواسته ایم مسایل مالیاتی بانک ها را با ملاحظات دقیق قانونی و به صورت منطقی حل کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان در پاسخ به اینکه آیا امیدی به حل مشکل وجود دارد، اظهار داشت: تصور می کنم مشکل حل شود؛ هم وزیر اقتصاد قول همکاری داده و هم خود سازمان مالیاتی به صورت منطقی به موضوع نگاه می کند.
به باور پرویزیان، این مشکل ناشی از بخشنامه ای است که در زمان «وزیر اسبق» صادر شده بود اما اکنون شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین بانک ها منتظر می مانند تا ببینند وزیر اقتصاد چه واکنشی به موضوع خواهد داشت.

نرخ میانگین سود در شبکه بانکی چقدر است؟
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری درباره اینکه آیا تمدید گواهی سپرده های ویژه بهمن پارسال با نرخ ۱۸ درصد سبب خروج بخشی از نقدینگی از بانک ها نمی شود؟ اظهار داشت: نرخ ۱۸ درصد برای این اوراق نرخ خوبی است زیرا در شرایط کنونی هم نرخ عقود مشارکتی ۱۸ درصد محاسبه می شود و طبیعی بود که این نرخ پایین تر بیاید.
پرویزیان با یادآوری اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد است، افزود: هرچند نرخ سپرده های یکساله ۱۵ درصد، سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برخی گواهی های خاص ۱۸ درصد است اما باید گفت این نرخ در بانک های خصوصی به طور متوسط به ۱۸ درصد نزدیک تر بوده اما در بانک های دولتی نزدیک ۱۵ درصد است.
وی در پاسخ به اینکه چرا در شرایط کنونی هنوز شاهد رقابت های منفی بین بانک ها بر سر نرخ سود هستیم، گفت: اکنون این رقابت ها کمتر شده زیرا بانک مرکزی هم از طریق خطوط اعتباری و هم از طریق بازار بین بانکی به بانک ها کمک می کند.