الفبا: سایپا روزانه ۱۲۰۰ دستگاه خودرو تولید می کند.   

 

به گزارش الفبا، گروه خودرو سازی سایپا میزان تولیدات خود را در هفته منتهی به ۱۲ بهمن ماه نسبت به دو هفته قبل خود با حدود ۲۰ درصد رشد با رقم ۱۲۰۰ دستگاه در روز اعلام کرد.

به این ترتیب این خودرو ساز برای اجرای تعهدات خود میانگین تولید روزانه خود را ۱۱۶۸ دستگاه خودرو رسانده است و انتظار می رود با تداوم این روند علاوه بر حفظ کیفیت موجود بتواند در تامین رضایت مشتریان در اجرای تعهدات پیشین خود اقدام کند.