الفبا-حسین بردبار: فناوری تولید کاتالیست پی -۱۰۰ که نوعی پلی اتیلن پرکاربرد در لوله های انتقال آب و گاز است و پیشتر در انحصار تنها ۳ شرکت چندملیتی قرارداشت، بومی شد و متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی توانستند این کاتالیست را در داخل کشور تولید و کشور را از واردات این محصول خودکفا کنند.

 

علی پژوهان ، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مراسم رونمایی از این محصول در گفت وگو با الفبا درتشریح این کاتالیست گفت:این کاتالیست برای تولید پلی اتیلن کلاس ۱۰۰است که در لوله های انتقال آب وگاز کاربرد دارد و به همین دلیل حساسیت خاصی دارد و باید بتواند ۵۰ سال سرویس دهی کند.
وی با بیان این که ویژگی و خواص منحصر به فردی در کاربرد این کاتالیست باید باشد که بتواند در گاز و آب تحت فشار سرویس دهی کند، ادامه داد:مهمترین گلوگاه کشور برای تامین این لوله ها، موضوع تامین کاتالیست آن است چون کاتالیست نبود، دچار مشکل بودیم.
وی تصریح کرد: مواد اولیه در دسترس است ولی کاتالیست دانش فنی پیچیده ای دارد به خاطر همین شرکتهای بزرگ دنیا هرگز لیسانس تولید کاتالیست را به کسی نمی دهند و در انحصار خودشان است.مجموعه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بیش از ۱۰ سال روی این موضوع کار کرده است و بعد از کارهای مطالعاتی و پژوهشی سرانجام این دانش تکمیل شد و همه ریسکهایش مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: با همکاری پتروشیمی شازند ، این دانش فنی به آنها واگذار شد و حدود ۶ماه پیش این کاتالیست را تولید کردند و حدود یک هفته ای است که محصول پلی اتیلن را از کاتالیست داخلی دارند تامین می کنند.
وی با بیان این که پلی اتیلن تولید شده توسط این کاتالیست ۵۰ سال کار می کند و قابل مقایسه با لوله های فلزی به لحاظ مساله خوردگی نیست، ادامه داد:با تولید پی -۱۰۰ شاهد مصرف مداوم این پلیمر در صنعت آب و گاز کشور خواهیم بود.
به گفته وی این کاتالیست حدود ۴۵ تن در سال پتانسیل مصرف دارد که حدود ۱۵ میلیون یورو ارزش دارد که می تواند حدود یک میلیون و۱۰۰ هزار تن درسال تولید کند.
نزدیک ۱۰۰تن درسال ظرفیتی است که در پتروشیمی شازند برای تولید این کاتالیست دیده شده است که کل نیاز حال حاضر کشور را پاسخ می دهد و حتی نیم نگاهی به صادرات دارد.
وی با بیان این که فناوری تولید این کاتالیست در انحصار سه شرکت است که مهمترین آنها شرکت چندملیتی یا اروپایی –آمریکایی بازل است، افزود:محصولی که ما تولید می کنیم کاملا استاندارد است و کاملا قابلیت رقابت با شرکت خارجی را دارد و ما دانش فنی آن را داریم یعنی یاد گرفتیم که دراین کاتالیست چه پارامترهایی اهمیت دارد و اگر آنها را تغییر بدهی کاتالیست چه تغییری می کند.لذا نسلهای آتی این کاتالیست را نیز با سهولت زیادی خواهیم ساخت.