الفبا:انتظار از وزیر جدید صنعت این است که در راستای بهبود عملکرد خودروسازان تغییرات یا ثبات مدیریتی را بررسی کند تا روشن شود کدام تجربه سودمندتر بوده است؟

الفبا –  پریا محمدعلی، طی روزهای اخیر موضوع کنترل نقدینگی و سرمایه های سرگردان از طریق پیش فروش خودرو تجربه شد و بر تعهدات و بارمالی شرکت های خودرو ساز اضافه کرد.به علاوه هزینه های بالای مالی و زیانده بودن شرکت ها ی خودرو ساز به دلایلی مثل تأمین ارز قطعات از بازار دوم و یا آزاد این باور را به وجود آورد که صنعت خودرو ابزارهای لازم برای بنگاه داری را بخاطر تحمیل سیاست های کلان و بالادستی در اختیار ندارد.

با این وجود برخی از کارشناسان یکی از علل اصلی مشکلات خودروسازان را ناکارآمدی مدیریتی عنوان می کنند. وجود دو تجربه متفاوت در سایپا و ایران خودرو ،یکی با تغییرات متعدد مدیریتی و دیگری با ثبات قریب ۶ساله در مدیریت این سؤال را به وجود می آوردکه آیا در حالی که سایپا طی چند سال اخیر چندین بار دستخوش تغییر در مدیریت خود شد ولی شرکت ایران خودرو از این موضوع مصون ماند،کدامیک از دو وضعیت بهره ور تر بوده است؟

البته اگرچه تحریم ها بر عملکرد ایران خودرو به خاطر مراودات گسترده تر خارجی بیش از سایپا تأثیرگذارده است اما آیا چه میزان از ناکارآمدی مدیریتی حاضر در صنعت خودرو سازی را می توان به سال های قبل تحریم نسبت داد ؟

در این شرایط نیاز به کارشناسی و نظارت در این حوزه ها ضروری است ونباید در بررسی ها دستخوش هیاهوی غیر کارشناسی شد. البته رویکرد به صنایع بزرگ در اقتصاد ملی و بسیاری از متغیرهای معمولا غیر قابل کنترل آن نظیر مدیران تحمیلی، تعدد شرکت های تحت پوشش اصلی و جانبی و نفوذ شبکه های موثر در بازار را در کنار بسیاری از ضعف های ناشی از ناکارآمدی سیستم مدیریتی را باید مد نظر قرار داد. اکنون این سؤال اساسی پیش روی وزیر است که با سوابقی که در سه دوره ریاست کمیسیون صنایع مجلس در کارنامه خود دارند ،چه رویکردی نسبت این دو تجربه متفاوت در دو ابر شرکت خودرو ساز کشور خواهند داشت؟

انتظار از وزیر جدید صمت این است که در خصوص اقتصادی شدن عملکرد خودروسازان وهمچنین نحوه اعمال مدیریت سازمانی و بسیاری از موارد مرتبط مطابق مطالبه گری ها بررسی و سنجیده وارد عمل شوند.