الفبا : ظهور فناوری های جدید نظیر اینترنت اشیا و اینترنت اشیای صنعتی در میان صاحبان کسب و کارها، این باور را ترویج کرده که امنیت سایبری به شدت از کنترل آن ها خارج شده است.

به گزارش الفبا و به نقل از تازه های بیمه ایران و جهان یافته های پژوهشی از ۱۷۰۰ رهبر کسب و کار جهان نشان می دهد که تنها ۳۰ درصد این افراد به امنیت اینترنت مطمئن هستند و ۸۰ درصد نیز عنوان کردند که اتخاذ فناوری های جدید سریعتر از طراحی برای امنیت سایبری اتفاق افتاده است.

در این گزارش، خسارت سایبری بیش از ۵/۲ تریلیون دلار طی ۵ سال آتی برآورد شده است که بیمه و بانکداری در صدر ۱۰ بخش اقتصادی پر خطر نسبت به جرائم سایبری هستند. این دو بازار به ترتیب ۳۰۵ و ۳۴۷ میلیارد دلار خسارت خواهند دید.

مدیران اجرایی کسب و کار در این نظرسنجی به تاخیر جدی در پیشرفت اقتصاد دیجیتالی تاکید دارند. این عده ۸۰ درصد جمعیت آماری این پژوهش را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که ۵۹ درصد معتقدند اینترنت از منظر سایبری به طور فزاینده ای بی ثبات است.

به این ترتیب استفاده از کارشناسان ارشد امنیت اطلاعات در هیئت مدیره این شرکت ها یک امر توصیه شده جهانی است و هیچ شرکتی به تنهایی و بدون تلاش گروهی سازمان دهی شده قادر به حل این مشکل نخواهد بود.