الفبا: معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی از تامین منابع برای افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خبر داد.

به گزارش الفبا، وی اظهار داشت: این افزایش بسته به میزان تورم است و مرجع اعلام وضع تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هستند و تا پایان سال رقمی که اعلام کنند، مرجع ماست و بر اساس آن حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد.

انصاری با بیان اینکه در قانون بودجه، منابع مالی افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است، گفت: اگر این میزان قرار باشد بیشتر شود، در زمان بررسی بودجه در مجلس مشخص می‌شود.

معاون رئیس جمهور همچنین در اختتامیه سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به دفاع از افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی پرداخت و همدلی دولت با سرمایه انسانی را لازمه وضع سخت اقتصادی کنونی دانست.