الفبا – حسین بردبار : جلوگیری از سوخته شدن گازهای فلر همراه نفت در مشعل پالایشگاهها، پتروشیمیها و واحدهای تولیدی صنعت نفت همواره یکی از آمال کارشناسان دلسوز ایرانی این صنعت بوده است و اخیراً وزیر نفت هنگام راه اندازی عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی اندیمشک نیز تصریح کرد که تحقق این موضوع یکی از سه خواسته مقام معظم رهبری از بخش نفت بوده است که در آینده عملیاتی میشود. در این خصوص گفتگویی با مهندس حبیب الله بیطرف، رییس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و معاون سابق مهندسی و توسعه وزارت نفت داشتیم که در ادامه میخوانید :

به عنوان یک صاحب نظر در امور مهندسی و توسعه نفت فکر میکنید موضوع حذف سوزاندن گازهای همراه نفت که اخیراً توسط وزیر نفت وعده عملیاتی کردن آن داده شد، چقدر میتواند جنبه عملیاتی داشته باشد؟

حبیب الله بیطرف : قطعاً میتواند عملیاتی شود، باید سرمایه گذاری کرد و کار کرد تا به نتیجه رسید. ان شاء ا… این کار خواهد شد. الآن عزم وزارت نفت برای مهار همه فلرها و استفاده از این گاز مغذی و دارای ارزشهای اقتصادی زیاد است ولی احتیاج به سرمایه گذاری دارد که در مورد سرمایه گذاری آن در گذشته تصمیمات اجرایی نبوده است. حالا این تصمیمات وجود دارد یعنی پروژه تعریف و قرارداد منعقد شده است و ان شاء ا… انجام خواهد شد.

به لحاظ فناوری آیا ما توان علمی و فنی لازم را برای اجرایی کردن آن داریم؟

حبیب الله بیطرف : بله ، الآن داریم.

خب این توان داخلی است یا باید از خارج وارد شود؟

حبیب الله بیطرف : الآن خودمان داریم .

فکر میکنید که این کار ان شاء ا… تا کی محقق شود؟

حبیب الله بیطرف : بستگی به تامین سرمایه دارد. خود طرح ظرف سه سال قابل اجرا است منتها اگر مشکلی در تامین منابع مالی نداشته باشیم، سه ساله انجام میشود.