مدیرکل مقررات بانک مرکزی :
حذف سود روزشمار در تمامی بانک ها الزامی است

الفبا : حمیدرضا غنی آبادی مدیرکل مقررات بانکی بانک مرکزی گفت سیاست‌های جدید موجب افزایش نقدینگی بانک‌ها و تأمین مالی بنگاه‌ های خواهد شد.

به گزارش الفبا، غنی آبادی افزود : اعمال محدودیت بر چک های تضمین شده، وجوه و پایانه های فروشگاهی از جمله سیاست های امسال بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است.

وی ادامه داد : با تغییر مبنای محاسبه سود سپرده کوتاه مدت، سهم سود سپرده گذاران کم نمی شود.

مدیرکل مقررات بانک مرکزی اعلام کرد : بر مبنای سود بانکی بدون ربا، همه سود سپرده های بانکی متعلق به سپرده گذاران است و به طور علی الحساب پرداخت می شود و سود قطعی در پایان هر دوره محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد.

غنی آبادی تصریح کرد : تغییر مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت شامل همه بانک ها و مؤسسات مالی که از بانک مرکزی مجوز دارند می شود.