الفبا: شرکت بیمه “ما” در طی هفت سال فعالیت خود جایگاه مطلوبی در میان شرکت های بیمه در خصوص توانگری و شفافیت مالی کسب کرده است .

به گزارش الفبا، به نقل از روابط عمومی بیمه “ما” و بر اساس ارزیابی صورت های مالی مصوب سال ۹۶ شرکت بیمه “ما” توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت موفق به کسب سطح ۱ از سطوح ۵ گانه توانگری موسسات مالی بیمه شده است . بنابر آئین نامه شماره ۶۹ شورالی عالی بیمه توانگری مالی موسسات بیمه دارای ۵ سطح است که سطح ۱ بالاترین سطح توانگری مالی بیمه گر به شمار می آید.

شرکت بیمه “ما” در طی هفت سال فعالیت خود با تکیه بر نیروی انسانی متخصص ، آموزش بهینه و مستمر شبکه فروش و رعایت اصول حرفه ای، جایگاه مطلوبی در میان شرکت های بیمه در خصوص توانگری و شفافیت مالی کسب کرده است .