الفبا: مطابق ضوابط بودجه سال ۹۸ افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۰ درصد است. به این ترتیب این افزایش می تواند به طور موردی کمتر از ۲۰ درصد و تا ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

به گزارش الفبا با ابلاغ ضوابط مالی سال آینده که طی روزهای اخیر از سوی برنامه بودجه اعلام و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم افزایش می یابد. این رقم عمده هزینه های جاری را تشکیل می دهد و از بخش مهم هزینه ای در زمان تدوین لایحه بودجه است.

اعلام افزایش رقم متوسط ۲۰ درصد نشان می دهد که این رقم می تواند متغیر باشد و تاکیدی بر افزایش پلکانی برای حقوق سال بعد خواهد بود.

به خاطر داریم که سال گذشته دولت رقم ۱۰ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان به مجلس اعلام کرد، ولی سرانجام با افزایش پلکانی حقوق این رقم تا ۲۰ درصد مصوب و اجرایی شد و طبق آن حقوق ها از ۶ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

گفتنی است افرادی که حقوق کمتری دریافت می کندد، مشمول درصد بالاتری از افزایش می شوند.