الفبا: علی آشتاب مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: کارگران سیل زده این استان که به واسطه ی سیل بیکار شدند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند.

 

به گزارش الفبا، وی افزود: در راستای حمایت از جامعه کار و تولید کارگران شاغلی که بواسطه سیل اخیر، کارگاه های آنان دچار مشکل و یا تعطیلی شده اند می توانند با مراجعه به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان و ارائه در خواست نسبت به بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری اقدام کنند.
برآورد اولیه از خسارت سیل اخیر در لرستان ۱۵ هزار میلیارد ریال است و تاکنون ۱۵ نفر در این سیل جان خود را از دست داده اند.