الفبا: حق بیمه تولیدی اغلب شرکتهای بیمه در سال ۹۷ اعلام شد.

 

به گزارش الفبا به نقل از پایگاه خبری صبح بیمه در میان این حق بیمه ها بیشترین رقم تولیدی متعلق به بیمه ایران است. حق بیمه های تولیدی سال ۹۷ به شرح ذیل است:

ایران :                  ۱۴۰،۵۵۹،۵۶۸

آسیا :                   ۴۳,۳۵۴,۰۱۰

دی                       ۳۵,۸۳۷,۱۰۲

دانا  :                   ۳۱،۴۷۴،۵۶۵

البرز :                   ۲۵،۱۶۲،۴۵۸

پاسارگاد :             ۲۳,۰۰۵,۱۳۳

پارسیان :             ۲۰,۷۲۴,۷۷.۸

بیمه معلم :           ۱۶,۳۳۳,۲۰۶

بیمه کوثر :          ۱۵,۳۳۶,۸۲۳

بیمه ملت :            ۷،۸۶۱،۰۹۷

بیمه ما :               ۷,۱۶۱,۷۱۱

بیمه سینا :          ۶،۵۷۶،۸۳۴

ارقام به میلیون ریال است‌

بیمه کارافرین ، بیمه رازی ، بیمه آرمان ، نوین ، تجارت نو و میهن در انتشار امار و عملکرد خود مطابق ایین نامه بورس بی انضباطی نموده و هنوز عملکرد خود را افشاء نکرده اند.

بیمه سرمد نیز میگوید ” تاکنون بیمه مرکزی امار و عملکرد بیمه سرمد را جهت انتشار تایید نکرده است “