الفبا:مدیرعامل بیمه حکمت صبا گفت:رخدادهای طبیعی نقش بیمه در زندگی را نمایان تر می کند اما لازم است هم افکار عمومی از نقش بیمه در کمک به آحاد مردم آگاه شود و هم صنعت بیمه از این فرصتها برای معرفی خود بهره ببرد.

دکتر غلامحسین چایچی ،مدیرعامل بیمه حکمت صبا نقش ارتش را در حمایت از سیل زدگان حوادث اخیر بسیار قابل اعتنا دانست و گفت:ظرفیت ارتش به عنوان سهامدار اصلی بیمه حکمت صبا در کمک به حادثه دیدگان این رویداد به گونه ای موثر و دور از هیاهو فعال شد.

وی افزود:ارتش طبعا پشتوانه محکمی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه  است و از طریق شبکه های گسترده خود در سراسر کشور می تواند در ارتقای فرهنگ بیمه موثر باشد.

چایچی آگاه سازی مردم برای سوق پیدا کردن به سمت بیمه ها را مهم تلقی کرد و برنامه توسعه بیمه این شرکت را در سراسر کشور از طریق گسترش شعب تشریح نمود.

به نظر می رسد که اقدامات سازماندهی شده و فاقد هرگونه تبلیغات ارتش در کمک به حادثه دیدگان سیل اخیر باعث تقویت گرایش افکار عمومی و اقبال جامعه به آنان شده است و به این ترتیب شبکه گسترده ارتش و ظرفیتهای آن به عنوان سهامدار اصلی شرکت بیمه حکمت صبا می تواند در ساماندهی بازار بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن موثر باشد.