الفبا: سرانجام پرونده سارق مسلح بانک های ملی، اقتصاد نوین، ایران زمین و تجارت، رفع نقص و ختم دادرسی شد.

به گزارش الفبا، پس از رفع نقص این پرونده در دیوان عالی کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، هیات قضایی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی متهم را یک بار دیگر محارب تشخیص داد و وی را به اعدام محکوم کرد.

گفتنی است این سارق مسلح در ۱۸ اسفند ماه سال گذشته با چهره گریم شده شبیه یک پیرمرد وارد بانکی در خیابان شریعتی شد و با تهدید افراد اقدام به سرقت مسلحانه نمود.

وی حین فرار توسط ماموران دستگیر و معلوم شد از سه بانک دیگر نیز به همین روش سرقت مسلحانه انجام داده است.