الفبا: وزارت خزانه داری آمریکا چهار بانک ایرانی خاورمیانه ، حکمت ایرانیان ، مهر ایران و موسسه مالی توسعه را از فهرست تحریم ها خارج کرد.

به گزارش الفبا، با خروج این بانک ها از تحریم امکان اتصال بانک های یاد شده به شبکه سوئیفت فراهم است.به این ترتیب گروه های مالی مرتبط با بانک های یاد شده می توانند دست خود را برای سایر فعالیت های مالی بازتر ببینند و انتظار می رود این موضوع در حوزه فعالیت های بیمه ای آنان نیز به نحو قابل توجهی تأثیر گذار باشد.

البته در مقابل، محدودیت هایی نیز با قرار گرفتن برخی شبکه های مالی در فهرست های تحریم آمریکا ایجاد شده است که نشست های وزارت اقتصاد در روزهای گذشته در پی یافتن راه حل های مناسب برای این موضوع است.

گفتنی است ۶ شرکت سیمانی و شرکت های زیر مجوعه آن نیز در فهرست تحریم های جدید قرار گرفتند که عبارتند از سیمان کردستان، سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان سفید شرق، سیمان شمال و زرین رفسنجان.