الفبا:دیروز خبرگزاری دانشجو خبر از مدیران سه شغله صندوق بازنشستگی داده بود  که طبق پیگیری خبرنگار ما این موضوع درست بوده و در این رابطه نیز اسنادی را به دست آوردیم.

 

به گزارش الفبا، محمدرضا رستمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ صبا انرژی ، عضو هیئت مدیره شستا و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن یکی از این مدیران سه شغله است، رستمی که پیش از مدیرعاملی هلدینگ صبا انرژی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر بود در آنجا نیز عملکرد نامطلوبی داشت ولی چون از نزدیکان علی ربیعی وزیر سابق بود، توانست به مدیرعاملی هلدینگ انرژی برسد.

محمود شهشهانی پور معاون سابق صندوق بازنشستگی علاوه بر عضویت هیئت مدیره گلف اجنسی ، عضو هیئت مدیره تکادو و عضو هیئت مدیره شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس است.امیرضا امامی آل آقا نیز علاوه بر عضویت در هیئت مدیره ماگارین، عضو هیئت مدیره آپادانا سرام و عضو هیئت مدیره معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا است.

در زیر زیر مجموعه صندوق بازنشستگی را می بینید:

 لیست اسامی تعدادی از اعضای هیئت مدیره چند شغله

 

مدیران سه شغله صندوق بازنشستگی+ سند

مدیران سه شغله صندوق بازنشستگی+ سند