الفباخبر: سفیر انگلیس اعلام کرد یک سیستم بانکی جدید با ایران توسط اروپایی ها در حال طراحی است.

به گزارش الفباخبر، سفیر انگلیس در تهران با اعلام مطلب بالا گفته است با راه اندازی این سیستم که انتظار می رود به زودی در روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی عملیاتی شود، این امکان فراهم می شود که از طریق این سیستم ایران بتواند برای تجارت با سایر کشورها نیز وارد عمل شود.

اگرچه از سازو کار این سیستم  هیچ جزییاتی مطرح نشده است،اما اعلام این موضوع از سوی انگلیس که دارای اشتراک منافع و حتی موضع با کشورهای اتحادیه اروپا در قبال این تحریم ها علیه ایران نیست دارای ابعاد مختلفی است . نخست آنکه ورود انگلیس در این موضوع  می تواندتا اندازه زیادی نشانه استحکام تصمیم اروپا و نرمش ترامپ برای اجرای این طرح از سوی اروپا باشد و دیگر آنکه ورود انگلستان تا اندازه ای تجارت بدون دلار را در این روابط تجاری کمرنگ می کند.

گفتنی است پیش از این کشورهای ارپایی باقی مانده در برجام طرحی را که متکی بر تعامل مالی بانک های مرکزی این کشورها بود مطرح نمودند.