الفبا: این موضوع که خریداران نفت خام در بورس دچار ضرر شدند، یک سوءتفاهمی است که به آن دامن زده شده است.

به گزارش الفبا، هر خریداری که نفت خام خریداری می‌کند، باید هم کد بورسی داشته باشد و هم یک قرارداد با پالایشگاه مورد نظر که نشان دهد می‌خواهد نفت را به کدام پالایشگاه بدهد.

به‌عبارت کلی، از یک طرف که نفت را در بورس خریداری می‌کند، از طرف دیگر نفت را هم‌زمان با همان نرخی که خریداری کرده، همراه با سود آن به پالایشگاه خریدار ارائه می‌کند؛ بنابراین کسی ضرر نمی‌کند.

وزارت نفت در زمینه فروش نفت خام تعهداتی دارد که باید تا پایان ماه دسامبر آن‌ها را اجرایی کند.

تعهداتی که قراردادهای فروش آن در سه ماه گذشته امضا شده است و موقع تحویل آن رسیده است. این فرآیند تا ۲۰ دسامبر صورت می‌گیرد و حساب‌ها تا بعد از پنجم ژانویه بسته می‌شود؛ زمانی که تعهدات اجرایی شد مجددا نفت خام در بورس به صورت هفتگی عرضه خواهد شد.