الفبا:۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مجموع پوشش برای ۱۰۰ واحد خسارت دیده در حادثه آتش سوزی بازارچه ارتش اصفهان توسط بیمه آسیا پرداخت شد.

 

به گزارش الفبا، بیمه آسیا به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های بیمه با انجام عملیات بیمه ای در زمینه های مختلف همواره بر آن است تا در جهت تامین رضایت کلیه ذینفعان تلاش کرده و با بهبود مستمر ترکیب سبد خدمات، حضوری موثر در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

محمود افشاری مدیریت روابط عمومی شرکت بیمه آسیا با تاکید بر اینکه عموم مردم بایستی نسبت به خدمات بیمه مطلع باشند گفت: بازتاب حوادثی این چنینی در رسانه ها مردم را نسبت به خدمات بیمه آگاه می سازد که با پرداخت رقمی جزیی، در صورت بروز حادثه با تکیه بر این خدمات خسارات کلان را جبران می کنند.

وی اظهار داشت: در واقعه آتش سوزی شرکت کروز در جاده کرج ۶۵ میلیارد تومان ظرف کمتر از ۲ ماه تامین خسارت گردید، همچنین در حادثه معدن یورت ۹ میلیارد خسارت پرداخت شد و امروز حدود ۴ میلیارد(معادل۹۰درصد خسارت) ظرف مدت یک هفته برای جبران خسارت به زیاندیدگان حادثه آتش سوزی بازارچه ارتش اصفهان پرداخت شد.

محمد شفیع برومند سرپرست منطقه ۲ بیمه آسیا(چهارمحال بختیاری، یزد و اصفهان) در جریان پرداخت این خسارات به زیان دیدگان حادثه آتش سوزی بازارچه ارتش اصفهان اظهار داشت: ما در اجرای ماموریت و تحقق چشم انداز خود به ارزش هایی از جمله تامین رضایت ذینفعان، پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و ارایه خدمات سریع و آسان معتقدیم.

مهندس اکبر مشتاقی مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا نیز گفت: برای انجام و صدور بیمه نامه بایستی از طریق بازرسی اماکن، حداقل های ایمنی رعایت شده باشد تا حدودی بروز حادثه مهار شود البته این بدین معنا نیست که اماکن از صددرصد ایمنی برخوردار باشند بلکه بایستی درصد ایمنی لازم را قبل از بیمه داشته باشند.

این درحالی است که زیاندیدگان حادثه آتش سوزی بازارچه ارتش اصفهان بدلیل بیمه کردن با رقمی پایین دچار کم بیمه گی شده اند و به طور کامل بیمه آسیا نمی تواند جبران خسارت برای اینان داشته باشد چرا که نسبت به خدمات بیمه و میزان آن ناآگاه بوده اند.