الفبا: رامبد جوان در صفحه اینستاگرامش از پایان برنامه “خندوانه” خبر داد و نوشت: پس از تولید ۷۲۰ قسمت ساخت برنامه خندوانه در کنار شما شادی کردیم و خندیدیم.

 

او همچنان نوشت، ما با ساخت برنامه های خود تلاش کردیم کارهای مهم که حال مرم را خوب می کرد انجام دهیم و این اتفاق افتاد، اما با پایان برنامه های ما بعد از عید دیگر در خدمتتون نخواهیم بود.

رامبد جوان از خوانندگان سایت “الفبا” است که با حضور و ارائه پست های خود از خبرهای مورد علاقه اش استقبال می کند.

“الفبا” برای این هنرمند محبوب در برنامه های آتی اش آرزوی توفیق می کند.