الفباخبر: داود محمدی در نامه استعفای خود خطاب به پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نوشته است که ۱۷ مهر ماه استعفای خود را داده است و دلیل این تصمیم را عدم شناخت دقیق برخی مدیران ارشد از حوزه رسانه و در نتیجه دخالت‌ها و توقعات غیرکارشناسی آنان در این حوزه اعلام کرده، اما این استعفا مورد موافقت محمدعلی کریمی قرار نگرفته و حالا مجدداً استعفای خود را مطرح ساخته است.

یادآور می شود محمدی پیش ار معاونت رسانه شهرداری سابقه سر دبیری روزنامه های شرق و ایران را در کارنامه کاری خود دارد.

گفتنی است ورود افراد غیر متخصص به هر حوزه ای سبب عدم پیشرفت کشور خواهد شد.