الفبا: زندی مدیرکل روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی از تشکیل دبیرخانه جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه خبر داد .

به گزارش الفبا، وی اعلام کرد این دبیرخانه که توسط نمایندگانی از شورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه اداره خواهد شد در سدد است تا در نشست های هدفمند و پیوسته خود بتواند به طور اصولی زمینه های رقابت و مشوق های لازم را برای روابط عمومی های این صنعت فراهم آورد . گفتنی است پیش از این این شورابا تدوین پیش نویس دستورالعمل ساختار روابط عمومی های صنعت بیمه که بر گرفته از آخرین مصوبات هیئت وزیران بود اقدام نمود. که رسماً از سوی رئیس کل بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه، پژوهشکده بیمه، صندوق تأمین خسارت های بدنی و سندیکا ابلاغ شد .