الفبا : امیر موسوی، دیپلمات سابق ایران گفت طبق اطلاعی که دارم هفته گذشته پیامی از واشنگتن از طریق چند واسطه رسید.

به گزارش الفبا، آقای دونالد ترامپ اعلام آمادگی کرده است که به تهران سفر کند و با آقای روحانی گفتگو نماید.

خاطرنشان می سازد ۵ کشور به طور همزمان از طرف آمریکا در حال وساطت هستند ؛ دو کشور اروپایی، دو کشور عربی و یک کشور جنوب شرق آسیا.

یادآور می شود یکی از واسطه ها عمان است.

پیام ها از شخص ترامپ و داماد او، یعنی جرد کوشنر به تهران می رسد.