الفبا: استاندارد بین‌الملل گزارش‌گری مالی ۱۷ نتایج ناهمگونی برای بیمه‌گران اتکائی در بخش‌های مختلف به‌همراه داشته است.

تازه های بیمه ایران و جهان در گزارش خود از دویچه بانک آورده است: رشته اموال و حوادث کمترین اثر را پذیرا خواهد بود، زیرا این استانداردها، رویکرد تخصیص حق‌بیمه ساده‌ای را شامل می‌شود که بسیار شبیه به نظام حسابداری فعلی است.   

دویچه بانک معتقد است که بسیاری از قراردادهای بیمه و اتکائی اموالِ دنباله کوتاه با این الگو تناسب دارند. زیرا آنان باید به‌طورمتنابهی بار عملیاتی و مالی اجرای IFRS17 را کاهش دهند. با این وجود، اساساً افشا با عملکرد فعلی در چند حوزه متفاوت خواهد بود.

برای مثال،‌ آزمون قراردادهای پر خرج منجر به خسارت‌هایی در برخی محصولات اموال و حوادث می‌گردد که باید پیش‌تر شناسایی شوند که ممکن است سبب برخی تغییرات در طراحی و قیمت‌گذاری محصول گردد، زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا از بار سود و زیان IFRS اجتناب کنند.

این استانداردهای جدید قادرند با بررسی جداگانه قراردادهای پایه و بیمه اتکائی، تراز سود و زیان شرکت‌هایی که به‌شدت وابسته به بیمه‌اتکائی یا اتکائی مجدد هستند را عمیقاً تحت‌الشعاع قرار دهد.

علاوه بر این، شرکت‌ها باید ذخایر خسارت‌های واقع‌شده را بین تعهدات تخمینی و تعدیل ریسک تقسیم‌بندی کنند و بااین کار به عملکرد مبهم حاشیه ذخایر ضمنی پایان بخشند اما ممکن است سبب شود برخی شرکت‌ها، با آزادسازی ذخایر طی سال‌های آتی، احتیاط اضافی خود را کنار بگذارند.

همچنین، IFRS17 می‌خواهد تا خسارت‌های واقع‌شده جدا از خسارت‌های مورد تسویه یک سال، تنزیل داده شود که این ممکن است به افزایش نسبی سرعت رشد سودها نسبت به استاندارد فعلی گردد.

در بخش بیمه اتکائی زندگی، IFRS17 باید بر ناتوانی نظام IFRS در نشان دادن خلق ارزش توسط کسب و کار بیمه زندگی غلبه کند و این چشم‌انداز بهتری نسبت به سودآوری مورد انتظار در دفتر ثبت سودآوری بیمه اتکائی زندگی خواهد داشت.

پیش از گزارش دویچ بانک، گای کارپنتراعلام کرده بود که الزام IFRS17، بازبینی رویکرد بیمه‌گران اتکائی در ساختار قراردادها است.

سازمان بیمه اروپا یا همان فدراسیون بیمه و اتکائی اروپایی درخواست کرده است تا IFRS17 بازنگری شود و اجرای آن تا دو سال به تعویق افتد و این درخواست با هدف بررسی مسائل مختلف و مهم و زمان بیشتر برای آمادگی شرکت‌ها، اعلام شده است.

این فدراسیون تشریح می‌کند که مطالعات گروه مشاوره گزارش‌گری مالی اروپا (EFRAG) یازده مورد نکته مبهم نسبت به روشی که این استانداردهای حسابداری، عملکرد بیمه‌گران و الگوهای کسب و کار‌ آنان را تبیین می‌کنند، شناسایی نموده است که پیش از اجرای IFRS17 باید بازبینی شود.

  • منبع خبر : دویچه بانک