الفباخبر: با آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دستورالعمل بیمه حوادث دانش‌آموزی توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ادارات ‌کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش الفباخبر، به منظور حمایت هرچه بیشتر از دانش‌آموزان در زمان بروز حوادث و سوانح مختلف، وزارت آموزش و پرورش نسبت به طراحی، انعقاد و اجرای قراردادی به نام بیمه حوادث دانش‌آموزی اقدام کرده است.

بر اساس این قرارداد که با بیمه معلم منعقد شده است، تمام دانش آموزان از اول مهرماه ۹۷ تا پایان شهریورماه ۹۸ به‌صورت شبانه‌روزی در داخل و خارج از محیط مدرسه و همچنین اردو‌های راهیان نور، تحت پوشش بیمه حوادث و درمان مازاد قرار می‌گیرند.