دستگاه خودرو

 

الفبا : خودروهای خارجی در گمرک در حال خاک خوردن و فرسودگی هستند.

به گزارش الفبا، یک عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس از آن به عنوان سرمایه‌های مردمی نیاز به ترخیص یاد کرده است.

در همین حال با تزریق ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان نقدینگی به صنعت قطعه‌سازی، تولید خودرو به حدود ۴ هزار دستگاه در روز رسیده و بازار نابسامان قیمت‌ها تحت کنترل در آمده است.

مدیریت بازار خودرو داخلی و خارجی در چنین وضعیتی با اندکی درایت می‌تواند باعث تعادل بهتر بازار شود.

داشتن برنامه برای انبوه خودروهای میلیاردی در گمرک غرب تهران که یکی از گمرک‌های تخصصی و دیپلماتیک است می‌تواند از فرسودگی خودروها و سرمایه‌های مردمی جلوگیری کند.

منصوری، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید به بررسی دولت با هدف جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم می‌گوید : دولت می‌تواند عوارض گمرکی را اخذ کند و در عین حال بر تخلف‌های انجام شده در زمینه ثبت سفارش و بررسی به موقع آن، ضمن کسب درآمد از محل دریافت عوارض نسبت به حفظ سرمایه‌های مردم اقدام کنند.