الفبا: نجفی، قاتل همسر دوم خود، صبح امروز دستبند به دست برای طی مراحل قضایی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.

 

به گزارش الفبا و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما نجفی قاتل همسر دومش صبح امروز دستبند در دست برای طی مراحل قضایی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.