الفبا: اسماعیل دل فراز که در سابقه بیمه ای اش ،مدیرعاملی در بیمه سرمد را دارد هم اکنون برای عضویت در هیات مدیره بیمه معلم مطرح شده است و مراحل قانونی این موضوع دارد دنبال می شود.

 

به گزارش الفبا، گفته می شود اسماعیل دلفراز از نزدیکان دکتر نوبخت است، چندی پیش به واسطه سهامی که وزارت تعاون در بیمه البرز دارد وی به عنوان عضو هیات مدیره بیمه البرز معرفی شده بود و اکنون نیز برای بیمه معلم معرفی شده است و شنیده شده که مراحل اداری و مکاتبات مربوطه برای تایید صلاحیت وی در حال انجام است.

پیشتر نیز سید محمد بطحایی ، وزیر آموزش و پرورش برای دلفراز ،حکم مشاور زده بود.