الفبا: دلالان  با تجربه بازار ارز با افزایش روزهای با ثبات دلار ، سود نوسانات را قابل تضمین نمی دانند و بر سر دو راهی قرار گرفته اند.

به گزارش الفبا: دو بارافت نرخ دلار در روز گذشته اگرچه اندک بود و بروی عدد ۱۳ هزار و ۵۰۰ آرام گرفت اما واسطه ها را علاوه بر نگرانی های اقتصادی با نگرانی های امنیتی بر سر ماندن یا رفتن از بازار همراه کرد.

یکی از این واسطه ها در گفت و گو با الفبا اعلام کرد در ۶ ماهه اول سال نزدیک یک و نیم میلیارد سود کرده است اما مصادره بخشی از ارزهای کشف شده او باعث ضرر ۳۰ میلیونی او شده است.

واسطه دیگری که خود را علی معرفی میکند می گوید: بازار حالت امنیتی پیدا کرده است و در این شرایط بخش اعظمی از واسطه های نو پا از بازار خارج می شوند.

به نظر می رسد رقابت عوامل رسمی و غیر رسمی در گرفتن رهبری بازار ارز تا اندازه زیادی فروکش کرده است. اراده ی این روزها که از سوی عوامل حاکمیتی اعمال می شود دست دلالان خرده پا را از این بازی رقابتی کوتاه کرده است. حال باید دید با قطعی شدن حکم اعدام و مجازات برخی  اخلال گران اقتصادی چه کسانی در صحنه باقی می مانند.