الفبا:رئیس کل بانک مرکزی عبدالمهدی ارجمند نژاد را به سمت مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمید رضا غنی آبادی را به سمت مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد.

 

به گزارش الفبا، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما عبدالمهدی ارجمند نژاد پیش از این  سمت مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بود.

وی در فروردین سال ۱۳۸۹ به این سمت منصوب شده بود.همچنین حمید رضا غنی آبادی نیز پیش از این مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود.

همتی در احکام جدید آورده است: امید است بااتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موفق باشید.