الفبا: حکم اعدام  حمید مظلومین معروف به “سلطان سکه” و محمد اسماعیل قاسمی معروف به “محمد سالم” دو متهم فساد اقتصادی در زمینه های سکه و ارز پس از تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.

الفباخبر،حجت الاسلام اژه ای از تأیید حکم اعدام سلطان سکه و همدستش در دیوان عالی خبر داد. وی در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: از روز تشکیل پرونده یعنی ۱۷ شریور تا امروز ظرف مدت ۴۳ روز پرونده به نتیجه رسید.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات باند مظلومین با حضور ۱۲ متهم در تاریخ ۱۷ شهریور ماه در دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی برگزار شد.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم با سرعت و دقت پروند ه ها پیگیری شوند. ما با هشیاری مراقب کسانی هستیم که قصد انجام چنین کارهایی را دارند.