الفبا : داریوش محمدی برای شرکت در سمینار کاهش تلفات جاده ای به استان مازندران رفت و با حضور در بنیاد مسکن استان مازندران با آقای خانی نوذری مدیر کل این بنیاد دیدار کرد.

به گزارش الفبا، به نقل از روابط عمومی بیمه میهن، مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از خدمات شرکت بیمه میهن و پرداخت به موقع خسارات، گسترش همکاری ها را خواستار شد.

محمدی نیز با تاکید بر ارائه خدمات متمایز به مشتریان استراتژیک شرکت، از تجمیع امور بیمه ای بنیاد نزد شرکت بیمه میهن استقبال و اظهار امیدواری کرد که ارتقاء کیفیت خدمات شرکت به بیمه شدگان، رضایت بیشتر بنیاد را به دنبال داشته باشد.

علاوه بر برگزاری نشست های صمیمانه با کارکنان و نمایندگان، دیدار با مشتریان استراتژیک شرکت بیمه میهن در استانهای مختلف نیز در برنامه بازدیدهای استانی مدیر عامل جدید بیمه میهن قرار گرفته است.