الفبا: قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی گروه هدایتی از صدور آرای مربوط به ۳ تن از مدیران بانک سرمایه خبر داد.
در پرونده فساد در بانک سرمایه ۳ متهم به نام‌های پرویز کاظمی، علی بخشایش و توسلی حضور داشتند.
۹ بهمن ماه امسال دادگاه پایان رسیدگی به اتهامات این افراد را اعلام کرده بود