الفبا : واکنش به انتقاد از حضور چینی‌ها در دریای جنوب منجر به برکناری حسن صالحی، رئیس سازمان شیلات ایران شد.

به گزارش الفبا، وزیر جهاد کشاورزی محمود حجتی در واکنش به اعتراض‌های ناشی از نحوه بهره برداری چینی‌ها در دریای جنوبی کشور، رئیس سازمان شیلات ایران را برکنار و در حکمی «نبی اله خون میرزایی» را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران منصوب کرد.