الفبا: محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی، ورود به ارز دیجیتال و ایجاد سوءیفت منطقه ای را از الزامات مقابله با تحریم دانست.

به گزارش الفبا، رییس کمیسیون اقتصادی، افزایش توان نظام بانکی را برای فعالیت های داخل کشور و همچنین مواجهه با تحریم ها اجتناب ناپذیر خواند و پیشنهاد نمود سوئیفت منطقه ای طراحی شود.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که سوئیفت منطقه ای را طراحی کنیم و اقدامات خوبی در زمینه پیمان های پولی دو جانبه انجام شده است، برای همین استفاده از ارز دیجیتال را هم مبنا قرار دادیم.

کانال تلگرامی الفبا : @ALefbaKhabar