الفبا: خودروهای رالی دوستی هند و روسیه تحت پوشش خدمات بیمه ای شرکت بیمه رازی قرار گرفتند.

به گزارش الفبا، به نقل از روابط عمومی بیمه رازی، ۶ دستگاه خودرو آلتوراس  جی ۴ ( Alturas G4 ) در روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ جهت ادامه مسیر به سمت کشور روسیه از طریق مرز دریایی بندرعباس وارد ایران شدند، شایان ذکر است که این رویداد هر ساله به همت شرکت هندی ماهیندرا برگزار می گردد.

خودرو های شرکت کننده در این رویداد بین المللی مدت ۶۴ روز را در کشور عزیزمان سپری خواهند کرد، که در این مدت از بندرعباس به سمت شیراز و سپس به پرسپولیس خواهند راند و در ادامه از طریق شهرهای اصفهان و تهران طی مسیر کرده و از طریق مرز شمالی وارد جمهوری آذربایجان خواهند شد و پس از گذشتن از شهر باکو وارد خاک روسیه شده و از طریق شهر های آستراخان، ولگاگراد و موسکو به خط پایان در شهر سن پترزبورگ خواهند رسید.

در طول مدت برگزاری این رویداد بزرگ خودرو های شرکت کننده در آن تحت پوشش خدمات بیمه ای شرکت بیمه رازی می باشند.