الفبا_حسین بردبار: قراردادهای اختیار معامله زعفران(آپشن) در مراسمی با حضور حامد سلطانی نژاد رییس سازمان بورس کالا، حسن امیری معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس وجمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش الفبا، سلطانی نژاد در این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازار محصولات کشاورزی فراز و نشیبهای زیادی داشته است، افزود: برای توسعه بازار محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند ابزارهای جدید هستیم و بر همین اساس معاملات آتی و آپشن را ایجاد کردیم.
وی با بیان اینکه برای ادامه این مسیر نیازمند صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری هستیم، ادامه داد:باید به جای استفاده از روشهای پرهزینه و سنتی از ابزارهای آینده نگر استفاده کنیم.
حسن امیری معاون سازمان بورس نیز در این نشست با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم بهره کافی را در بخش زعفران ببریم; تصریح کرد:ما اولین تولیدکننده زعفران دنیا هستیم و در حالی که برداشت این محصول بسیار سخت است اما کشاورزان کمترین منفعت را میبرند.
به گفته وی با راه اندازی بازار زعفران در بورس کالا بارقه های امید شکل گرفت و از ابتدای امسال بیش از ۶۶تن در بازار فیزیکی و ۲۷تن در بازار گواهی سپرده معامله زعفران داشته ایم.